OM MIG TEXTER PROJEKT   INSPIRATION      
 

 

Rekommenderar:
BOLLYWOOD
- Indiens levande gudar

30 sept 2007 - 27 april 2008
på Östasiatiska museet.

Utställningens Masalamagasin finns även på Indiska och har mängder av intressanta artiklar, bl.a flera reportage av fotograf Christina Sjögren och mig.


Att växa som människa gör man genom möten med människor. Genom att möta sig själv. Jag har träffat så många inspirerande människor, upplevt sköna stunder eller läst något jag blivit berörd av.

Här nedan delar jag med mig av några av dem, så att du kan växa och bli en ännu vackrare människa.

Lär dig tala giraffspråket

Plocka fram giraffen i dig och avväpna vargen.
Här är processen i fyra steg:

1. Beskriv händelsen
Observera och säg vad du ser på ett konkret och neutralt sätt. Värdera eller tolka inte. Undvik personangrepp och generaliseringar.

Giraffspråk: Jag ser dig komma en kvart senare än vad vi kom överens om.
Vargspråk: Du kommer alltid försent.

2. Beskriv dina känslor
Undvik att tolka eller analysera. Beskriv din känsla, inte det du tänker.

Giraffspråk:
Jag känner mig besviken.
Vargspråk: Du gör mig besviken.

3. Säg vad du behöver
Vad är det för behov eller önskan som framkallar din känsla?

Giraffspråk: Jag behöver hjälp så vi hinner det vi kom överens om.
Vargspråk: Vi kommer aldrig hinna när du kommer så sent.

4. Ge förslag till förändring.
Tala om vad du önskar utan krav, den andra får möjlighet att frivilligt bemöta dina önskningar. Framför önskemål positivt och konkret. Fråga sedan: Hur uppfattade du det jag sa? Är det okej för dig?

Giraffspråk: Jag vill att du meddelar mig nästa gång om du inte kan komma i tid. Vill du göra det?
Vargspråk: Du får skärpa dig och sluta komma försent!


Vad är Nonviolent Communication(NVC)?
Nvc stöder oss att tänka, uttrycka oss och lyssna på ett sätt som inspirerar till medkänsla och kontakt. Det ger struktur och färdigheter att uttrycka samt att förstå sig själv och andra människors behov.
Färdigheterna är stöd för att förebygga eller hantera konflikter.
Nvc lär även ett respektfullt bemötande, samarbete, att visa uppskattning, att utveckla personligt ansvar samt mod att uttrycka sig ärligt.

Läs mer på:www.nonviolentcommunication.com
och www.cnvc.org

 


Foto:Ewa Jacobsson

 "Om du följer ditt öde, följer du ett sorts
spår som funnits där hela tiden, som väntat dig,
och du lever det liv du är ämnad att leva.
När du kan se det börjar du möta människor
som delar ditt öde och öppnar dörrar åt dig.
Jag säger, följ ditt öde och var inte rädd,
så kommer dörrar som du inte ens visste
fanns att öppnas för dig."

- Joseph Campbell

 

"What you think and what you feel and what manifests is always a match."

- Esther Hicks

 

 

 

 


  © 2008 rhizome media